Welkom op de website van de Contactraad van Nederlandse Sociëteiten

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In de nieuwe wet zit bijvoorbeeld een uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.

Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het is wel wat werk om dit goed te doen. Om u daarbij te ondersteunen hebben De Nederlandse Associatie en het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen een Stappenplan ontwikkeld. De Contactraad Nederlandse Sociëteiten heeft zich als koepelorganisatie hierbij aangesloten. Daarom kan uw Sociëteit met 50% korting gebruik maken van het Stappenplan.
Lees verder op deze ledenpagina: Processen: WBTR.

Corona-Virus

Alle sectoren in Nederland moeten een plan opstellen voor de anderhalve meter-economie. Zo’n protocol is een voorwaarde om op termijn weer de deuren voor klanten c.q. gasten te kunnen openen. Ook sociëteiten zullen een dergelijk protocol moeten opstellen.

Het Bestuur van CNS heeft voor alle leden een Raamwerk Corona Protocol* opgesteld. Aan de hand van dit Raamwerk Protocol kunnen de leden een Protocol opstellen dat is toegesneden op hun eigen sociëteit. U kunt daarvoor het Raamwerk Protocol gerust als uitgangspunt nemen. In het Raamwerk Protocol vindt u tevens tips voor online vergaderen.

Toesturen gemeente en Veiligheidsregio
De werkgroep adviseert de sociëteiten het protocol dat zij voor hun eigen sociëteit hebben gemaakt op te sturen naar de gemeente waarin zij zijn gevestigd alsmede naar de desbetreffende Veiligheidsregio. Zij doen er goed aan om in hun protocol te vermelden dat het gebaseerd is op het Raamwerkprotocol opgesteld door de Contactraad Nederlandse Sociëteiten die in deze beschouwd dient te worden als brancheorganisatie.

*aangesloten sociëteiten kunnen de laatste versie van het Raamwerk Protocol hier downloaden:
20200508 versie 01_009 .pdf
20200508 versie 01_009 Word

20200506 versie 01_008 .pdf
20200430 versie 01_007 .pdf
20200426 versie 01_006 .pdf

U heeft hiervoor het CNS wachtwoord nodig.
Als u het wachtwoord nog niet heeft vraag het dan aan de webmaster.
~~~~

Nederland kent een lange traditie van Sociëteiten. Vooral in de achttiende eeuw werden – onder meer als uitvloeisel van de Verlichting en op instigatie van Koning Willem III – overal in het land Sociëteiten opgericht. Maar voor hen waren er al de Rederijkerskamers. Een aantal van hen bestaat nog steeds vandaag de dag! Sociëteiten fungeren in de hectiek van de maatschappij als rustpunt en ontmoetingsplaats waar gelijkgestemden elkaar kunnen spreken en (soms ook) zaken kunnen doen.

Bijgewerkt 20210518 v06; RdG