Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Golf

De CNS heeft Maurits van der Goes bereid gevonden om de functie van CNS Golfcommissaris te vervullen. Hij zal in overleg met de golfcommissarissen en bij ontbreken daarvan met de secretarissen van de aangesloten Sociëteiten een aantrekkelijk programma samenstellen.

Scroll naar boven