Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Lezingen

De bij CNS aangesloten sociëteiten organiseren met enige regelmaat lezingen. Deze lezingen kunnen wellicht ook interessant zijn van leden van andere sociëteiten. Wij doen aan eenieder de suggestie om deze lezingen onder de aandacht te brengen van de andere bij CNS aangesloten sociëteiten en hen daarvoor eventueel uit te nodigen als gast.

Dit kan bijvoorbeeld door de aankondiging van de lezing door het bestuur op de CNS-agenda te laten zetten via een e-mail aan ons.Ook daardoor worden de onderlinge contacten bevorderd.

Aanvullend zouden wij de sociëteiten die lezingen organiseren de suggestie willen doen om te onderzoeken of hun sprekers ook genegen zijn op andere sociëteiten een lezing te verzorgen. Zo kunnen we elkaar ook ondersteunen.

Onder het menu ‘Service-Centrum’ vindt u bij ‘Activiteiten‘ een overzicht van lezingen gehouden bij CNS sociëteiten.

Scroll naar boven