Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Over de Contactraad Nederlandse Sociëteiten

De Contactraad Nederlandse Sociëteiten behartigt momenteel de belangen van 35 sociëteiten gevestigd in heel Nederland. Als lid van één van onze sociëteiten beschikt u over een uitstekend netwerk en maakt u – onder het genot van een kop koffie of een borrel – nieuwe contacten of maakt u gebruik van de vele andere diensten en faciliteiten die binnen uw sociëteit beschikbaar zijn. U doet mee aan een biljart-, bridge, golf-, of schaaktoernooi, leest in een gezellige omgeving de krant, legt contacten met andere sociëteiten of volgt een lezing.

De Contactraad van Nederlandse Sociëteiten heeft primair tot doel om het onderlinge contact tussen de bij CNS aangesloten sociëteiten te initiëren en te komen tot intersociëtaire samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld door op verschillende terreinen onderlinge (vriendschappelijke) competities te organiseren. Maar ook het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis behoort tot de taken van de CNS. Ook worden er netwerkborrels georganiseerd en worden de aangesloten sociëteiten door middel van een nieuwsbrief, die ieder kwartaal verschijnt, op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Een bruisend sociëteitsleven, daar is het de CNS om te doen!

Scroll naar boven