Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Servicecentrum

Het CNS Servicecentrum begint vorm te krijgen. We hebben kennis over verschillende aspecten van een sociëteit vanuit verschillende bronnen en willen dat zo goed mogelijk ontsluiten voor de leden van de CNS.

Procesmodel sociëteit
Procesmodel sociëteit

Bestuur: Visie en strategische plannen

Sociëteiten die willen nadenken over hun toekomst kunnen geholpen worden bij het opstellen van een Visie: ‘hoe ziet onze sociëteit er over 5 of 10 jaar uit’ en daaruit afgeleid de Strategische plannen. Dit leidt tot een vernieuwde invulling van de bedrijfsprocessen van de sociëteit. Binnen het bestuur van CNS is expertise aanwezig om deze sociëteiten te begeleiden.

Sprekersaanbod

Bijgaande enthousiaste sprekers houden graag een lezing op uw sociëteit. Via contact kunt u ze benaderen.

Of heeft u een interessant verhaal en wilt u hier als spreker vermeld worden? Geef u dan op bij de webmaster.

Activiteiten

Uit het sociëteitsbedrijfsproces komen als ‘product’ Activiteiten. Dit is waar het de leden om gaat en waarvoor mensen lid willen worden van een sociëteit.

Competities en wedstrijden

Bijeenkomsten

Materiaal

Bij een (bedrijfs)proces worden een aantal zaken verbruikt. Dit noemen we Materiaal. Denk bijvoorbeeld aan drank en spijzen.

Materieel

Materieel is dat wat je bij een proces gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld het pand, het servies, het meubilair.

Middelen

Middelen zijn de financiën die nodig zijn om materiaal en materieel en mensen in te kopen dan wel de opbrengsten van activiteiten.

Mensen

Mensen zijn nodig om bepaalde procestaken uit te voeren. Dit kunnen leden zijn, zoals bestuursleden, maar ook een kastelein, pachter of exploitant en zijn personeel.

Processen

Een proces is samengesteld uit een opeenvolging van een aantal taken of handelingen en leidt tot gewenst deel- of eindproduct. Denk bijvoorbeeld aan het keukenproces waarbij uit ingrediënten met keukengerei door de kok een maaltijd wordt bereid.

Scroll naar boven